Γενικοί όροι

Η ιστοσελίδα www.milenabyparis.gr (εφεξής «η MILENA by PARIS» είναι η επίσημη ηλεκτρονική παρουσία και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «MILENA by PARIS». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, Ηλέκτρας 55 με ΑΦΜ 999448894 – ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της MILENA by PARIS προς όλους όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα (εφεξής «ο Επισκέπτης») αλλά και την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους όσον αφορά στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς του Επισκέπτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου (ή οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο του Επισκέπτη το οποίο χρησιμοποιείται για την καλύτερη εξυπηρέτησή του), η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Η MILENA by PARIS, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Επισκέπτη, χρήση.

Η MILENA by PARIS με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που παραχωρούνται από τον Χρήστη. Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία του Επισκέπτη από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από δημόσια αρχή, δικαστήριο κ.λπ.

Η MILENA by PARIS επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ή ταυτοποίηση ατόμων.

Επίσης, ο Επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει στη MILENA by PARIS ή και να περιορίσει ή ακυρώσει τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η MILENA by PARIS προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4212/2013, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και λοιπών δεδομένων απαγορεύονται αυστηρά χωρίς ειδική γραπτή άδεια από τη MILENA by PARIS.

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Η MILENA by PARIS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Διάφορα

Διαθεσιμότητα: Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους της MILENA by PARIS υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη διαθεσιμότητα της αποθήκης της MILENA by PARIS. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Επισκέπτης θα μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει, πριν προχωρήσει σε παραγγελία, ποια από τα προϊόντα της MILENA by PARIS είναι διαθέσιμα στις αποθήκες της και άμεσα παραδοτέα, ποια προϊόντα δεν είναι μεν άμεσα διαθέσιμα αλλά αναμένεται παραλαβή από τους προμηθευτές σε καθορισμένη ημερομηνία και, τέλος, ποια προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα αλλά αναμένεται ενημέρωση από τους προμηθευτές για την ακριβή ημερομηνία παραλαβής τους. Παρ’ όλα αυτά ο Επισκέπτης δύναται να αποστείλει την παραγγελία του, ακόμα και για προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες της MILENA by PARIS και η MILENA by PARIS θα επικοινωνήσει με τον Επισκέπτη μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον προμηθευτή και την εν συνεχεία παράδοσή του στον Επισκέπτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες της MILENA by PARIS. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον Επισκέπτη να επιλέξει αν επιθυμεί να παραλάβει όλα τα προϊόντα τα οποία ενδεχομένως λόγω της διαφορετικής διαθεσιμότητάς τους θα έχουν και διαφορετικό χρόνο παράδοσης, με αποστολή στον τόπο παράδοσης τους στην απώτερη ημερομηνία και μόλις καταστεί δυνατό να παραδοθούν στην υπηρεσία ταχυμεταφορών ή να τα παραλαμβάνει με τμηματικές παραδόσεις, ανάλογα με τον χρόνο που μπορούν αυτά να παραδοθούν.

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) δεν είναι δυνατό να παραδοθούν στον Επισκέπτη τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου ο Επισκέπτης ενημερώνεται μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσει αν επιθυμεί, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Ευθύνη MILENA by PARIS: Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα βρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του με έξοδα αποστολής της MILENA by PARIS ή επιστροφής των χρημάτων του. Η MILENA by PARIS δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών.

Διαφημιστικά μηνύματα: Η MILENA by PARIS παρέχει τη δυνατότητα στους Επισκέπτες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κ.λπ., με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η MILENA by PARIS δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.


Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στην ιστοσελίδα της MILENA by PARIS χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημά μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η MILENA by PARIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της MILENA by PARIS διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της MILENA by PARIS είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κ.λπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.milenabyparis.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).